Sauteed Sausage Whit Tomato Sauce White Whine & Melted Mozzarella Cheese